แผงกั้นจราจรสแตนเลส ขนาด 2 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรสแตนเลส ขนาด 2 เมตร มีล้อ