แผงกั้นจราจรเหล็ก แบบหูช้าง ขนาด 2 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรเหล็ก แบบหูช้าง ขนาด 2 เมตร มีล้อ