แผงกั้นจราจรเหล็ก ขนาด 1 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรเหล็ก ขนาด 1 เมตร มีล้อ