กรวยจราจร 80 เซนติเมตร สีขาว

กรวยจราจร 80 เซนติเมตร สีขาว