กรวยจราจร 70 เซนติเมตร สีดำ

กรวยจราจร 70 เซนติเมตร สีดำ