กรวยจราจร สีเหลือง 80 ซม.

กรวยจราจร สีเหลือง 80 ซม.