กรวยจราจร 100 เซนติเมตร หรือ 1 เมตร

กรวยจราจร 100 เซนติเมตร หรือ 1 เมตร