กรวยจราจร 80 เซนติเมตร สีเหลือง

กรวยจราจร 80 เซนติเมตร สีเหลือง