กระจกโค้ง กระจกนูน กระจกโค้งจราจร กระจกจราจร TRAFFIC MIRROR

กระจกจราจร หรือกระจกโค้งให้ความสะท้อนระยะในการมองเห็นได้ใกล้เคียงกับสัดส่วนระยะจริง สำหรับประมาณระยะทางของยานพาหนะที่แล่นสวนมาได้อย่างแม่นยำ เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน หรืออุบัติเหตุต่างๆ ในทางคับแคบ และตามทางแยกที่เป็นมุมอับ โดยที่กระจกโค้งจราจรของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกัน 3 ชนิด คือ

  • กระจกจราจร หรือหระจกโค้งโค้งชนิดกระจกแท้

    มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18″ 24″ เเละ 28″ มี 3 สีให้เลือกคือ สีเหลือง สีแดง สีเขียว กรอบของกระจกเป็นพลาสติกชนิดอะคริลิค

กระจกโค้ง   กระจกนูน
  • กระจกจราจร หรือกระจกนูนชนิดอะคริลิค

    เป็นชนิดพลาสติกแข็ง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18″ 24″ และ 32″ กรอบของกระจกเป็นขอบยางโดยที่กระจกโค้งชนิดอะคริลิคจะมีแคล้มป์ติดอยู่ที่ด้านหลังกระจก ไว้สำหรับยึดติดกับเสา หรือผนัง

กระจกโค้ง ราคา

  • กระจกโค้งจราจรชนิดสแตนเลสเงา

    มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24″ และ 32″ โดยที่กระจกสแตนเลสจะมีแคล้มป์ติดอยู่ที่ด้านหลังกระจก ไว้สำหรับยึดติดกับเสา หรือผนัง

กระจกจราจร   กระจกโค้งจราจร   กระจกโค้งส่องทาง

 นอกจากนี้ทางบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดยังมีแคลมป์ หรือขาสำหรับยึดกระจกโค้งจราจร แบบติดผนัง และแบบติดกับเสาจราจร โดยที่เสาจราจรเป็นเสาประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มีทั้งแบบปักลงดิน และเสาหน้าแปลน) โดยที่กระจกจราจรที่ยึดติดกับเสาโดยใช้แคล้มป์จะไม่สามารถปรับมุมมองได้ เนื่องจากยึดกับเสาตายตัว ส่วนแคล้มป์ หรือขายึดผนัง สามารถปรับขึ้น – ลง หรือ ซ้าย – ขวาได้ ขึ้นอยู่กับการจัดวางตำแหน่งของแคล้มป์ 

แคลมป์สำหรับยึดกระจกจราจรกับผนังหรือเสา

แคลมป์สำหรับยึดกระจกจราจรกับผนังหรือเสา

เสาสำหรับติดกระจกโค้งส่องทางชนิดหน้าแปลน

แคลมป์สำหรับยึดกระจกจราจรกับผนัง เสาสำหรับติดกระจกโค้งส่องทางชนิดหน้าแปลน

 

ผลงานกระจกโค้งของเรา