ป้ายห้าม เครื่องหมายห้าม

ป้ายห้าม PR 01 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามสูบบุหรี่ No smoking
PR 01 / 30 x 45 ซม.
ป้ายห้าม PR 02 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามจุดไฟ No naked light
PR 02 / 30 x 45 ซม.
ป้ายห้าม PR 03 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต Do not enter
PR 03 / 30 x 45 ซม.
ป้ายห้าม PR 04 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามใช้น้ำดับไฟ Do not extinguish with water
PR 04 / 30 x 45 ซม.
ป้ายห้าม PR 05 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามมีสุนัขในบริเวณโรงงาน No dogs
PR 05 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายห้าม PR 06 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามใช้รถยก No fork lift trucks
PR 06 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายห้าม PR 07 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามหยอดน้ำมันขณะเดินเครื่องจักร Do not oil
PR 07 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายห้าม PR 08 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามแตะต้องขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน Do not to use this machines
PR 08 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายห้าม PR 09 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามเดืนเครื่องจักรกำลังมีการปฏิบัติงาน Do not touch men working
PR 09 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายห้าม PR 10 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายกรณีเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟท์ In the event of fire do not use this lift
PR 10 / 30 x 45 ซม.
ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ PR 11 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามรับประทานอาหาร No eating
PR 11 / 30 x 45 ซม.
ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ PR 12 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามดื่มน้ำ Not drinking water
PR 12 / 30 x 45 ซม.
ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ PR 13 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามเปิดน้ำ Not opening water
PR 13 / 30 x 45 ซม.
ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ PR 14 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามใช้บันได Do not use ladders
PR 14 / 30 x 45 ซม.
ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ PR 15 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายผู้ไม่ได้รับอนุญาตห้ามเปลี่ยนหินขัด Do not change grindning wheels
PR 15 / 30 x 45 ซม.
PROHIBITION SIGNS PR 16 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามใช้หลอดดื่ม No mought pipetting
PR 16/ 30 x 45 ซม.
PROHIBITION SIGNS PR 17 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายผู้ไม่ได้รับอนุญาตห้ามซ่อมเครื่อง Do not service machines
PR 17 / 30 x 45 ซม.
PROHIBITION SIGNS PR 18 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด scaffolding incomplete do not use
PR 18 / 30 x 45 ซม.
PROHIBITION SIGNS PR 19 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามสวมรองเท้าแตะ No slipper
PR 19 / 30 x 45 ซม.
PROHIBITION SIGNS PR 20 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามถ่ายรูป No take a photo
PR 20 / 30 x 45 ซม.
ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้าม PR 21 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามจอดรถ No parking
PR 21/ 30 x 45 ซม.
ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้าม PR 22 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามออก No exit
PR 22 / 30 x 45 ซม.
ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้าม PR 23 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มน้ำ ห้ามรับประทานอาหาร No smoking, Nodrinking, No eating
PR 23 / 30 x 45 ซม.
ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้าม PR 24 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ No smoking, No naked light
PR 24 / 30 x 45 ซม.

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย