เทปติดพื้นสลับสีสะท้อนแสงขาวแดง

เทปติดพื้นสลับสีสะท้อนแสงขาวแดง