เทปติดพื้นสลับสีสะท้อนแสงเหลืองดำ

เทปติดพื้นสลับสีสะท้อนแสงเหลืองดำ