สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร ลูกแก้วสะท้อนแสง เครื่องตีเส้นจราจร

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนผิวทาง โดยใช้สีเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ

เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงเฉพาะด้าน

เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงเฉพาะด้าน

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร หรือเส้นเดินรถปกติ

เส้นแบ่งช่องจราจร หรือเส้นเดินรถปกติ

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร เส้นทึบแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงสีเหลือง

เส้นทึบแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงสีเหลือง

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร เส้นทึบแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงสีเหลืองคู่

เส้นทึบแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงสีเหลืองคู่

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร เส้นทึบแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงสีเหลืองคู่

เส้นห้ามเปลี่ยนช่องจราจร

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร เส้นปะสีเหลืองกว้างและถี่ กรณีสวนกระแสการจราจรปกติ

เส้นปะสีเหลืองกว้างและถี่ กรณีสวนกระแสการจราจรปกติ

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร เส้นปะสีขาวกว้างและถี่ กรณีทิศทางเดียวกับกระแสการจราจรปกติ

เส้นปะสีขาวกว้างและถี่ กรณีทิศทางเดียวกับกระแสการจราจรปกติ

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร เส้นทางข้าม

เส้นทางข้าม

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร เส้นทางข้าม

เส้นทางข้าม

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร เส้นทแยงสำหรับทางแยกห้าม หยุดรถในขอบเขต

เส้นทแยงสำหรับทางแยกห้าม หยุดรถในขอบเขต

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร ห้ามหยุด และจอดพักรถ

ห้ามหยุด และจอดพักรถ

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร ห้ามหยุด แต่จอดชั่วขณะรับส่งผู้โดยสารได้

ห้ามหยุด แต่จอดชั่วขณะรับส่งผู้โดยสารได้

เส้นเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร แสดงให้รู้ว่าเป็นขอบทาง หรือวงเวียน

ห้ามหยุด แต่จอดชั่วขณะรับส่งผู้โดยสารได้

ลูกศรตรง หมายถึงให้ตรงไปเท่านั้น
ตรง
ลูกศรตรงหรือเลี้ยวซ้าย หมายถึงให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายเท่านั้น
ตรง หรือเลี้ยวซ้าย
ลูกศรเลี้ยวขวา หมายถึงให้เลี้ยวขวาเท่านั้น
เลี้ยวขวา
ลูกศรตรงหรือเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้าย หมายถึงสามารถไปได้ทั้งตรง เลี้ยวขวา และเลี้ยวซ้าย
ตรง หรือเลี้ยวขวา หรือเลี้ยวซ้าย
ลูกศรเลี้ยวซ้าย หมายถึงให้เลี้ยวซ้ายเท่านั้น
เลี้ยวซ้าย
ลูกศรเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา หมายถึงให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวาเท่านั้น
เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา
ลูกศรตรงหรือเลี้ยวขวา หมายถึงให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวาเท่านั้น
ตรง หรือเลี้ยวขวา
ลูกศรกลับรถ หมายถึงให้กลับรถเท่านั้น
กลับรถ

ผลงานตีเส้นจราจรของเรา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

[:th]สีตีเส้นจราจร มอก.542-2549 โครงการ สายบ้านตึก, สายหนองผักบุ้ง[:en]Road markings thermoplastic paints at Ban Tuek, Nongphakbung[:]

[:th]สีตีเส้นจราจร มอก.542-2549 โครงการ สายบ้านตึก, สายหนองผักบุ้ง [:en]Road markings thermoplastic paints at Ban Tuek, Nongphakbung [:]

ตีเส้นจราจรทางม้าลายปริมาณงาน 66 ตร.ม. ที่โรงงานยีเอส แบตเตอรี่

ตีเส้นจราจรทางม้าลายปริมาณงาน 66 ตร.ม. ที่โรงงานยีเอส แบตเตอรี่

[:th]สีตีเส้นจราจร ปริมาณทั้งหมด 16 ตัน ที่บ้านแม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน[:en]Road marking paints at Ban Mae Sam Laep, Mae Hong Son Province[:]

[:th]สีตีเส้นจราจร ปริมาณทั้งหมด 16 ตัน ที่บ้านแม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน [:en]Road marking paints at Ban Mae Sam Laep, Mae Hong Son Province [:]

ตีเส้นจราจรช่องจอดรถ และเส้นทแยงห้ามจอดรถ ที่อารีย์คอนเนอร์

ตีเส้นจราจรช่องจอดรถ และเส้นทแยงห้ามจอดรถ ที่อารีย์คอนเนอร์

งานตีเส้นจราจร ที่สถานีบริการน้ำมัน ปั๊มปตท. จังหวัดระยอง

งานตีเส้นจราจร ที่สถานีบริการน้ำมัน ปั๊มปตท. จังหวัดระยอง

ตีเส้นจราจรที่เอสบี ดีไซน์สแควร์ สาขาพระราม 2 (SB Design Square)

ตีเส้นจราจรที่เอสบี ดีไซน์สแควร์ สาขาพระราม 2 (SB Design Square)