บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายลูกแก้วสะท้อนแสงโรยวัสดุสีเทอร์โมพลาสติกของบริษัท พ้อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นลูกแก้วสะท้อนแสงที่ผลิตจากกระจกที่มีคุณภาพสูง มีลักษณะทรงกลม ใส แข็ง และไม่มีสิ่งสกปรกปนเปื้อน
 
ลูกแก้วสะท้อนแสงใช้สำหรับผสมกับวัสดุเทอร์โมพลาสติก (สีตีเส้นจราจร) โดยที่ต้องมีอัตราส่วนผสมของลูกแก้วสะท้อนแสงไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานกรมทางหลวง และมอก.543-2549 นอกจากนี้ลูกแก้วสะท้อนแสงเป็นวัสดุสำหรับโรยบนวัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือโรยบนสีจราจร (Traffic Paint) ขณะ ที่ทำเครื่องหมายบนผิวทาง(โรยลูกแก้วสะท้อนแสงขณะที่ตีเส้นจราจร) จะช่วยให้ลูกแก้วสะท้อนแสงฝังอยู่บนผิวของวัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร ซึ่งลูกแก้วสะท้อนแสงที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางนี้ จะเกิดการสะท้อนแสงเมื่อไฟหน้ารถยนต์ส่อง ทำให้เกิดความปลอดภัยในเวลากลางคืน
 
 

Glass Bead ลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับโรยเส้นจราจรที่ตีด้วยสีเทอร์โมพลาาสติก หรือสีจราจร

ลูกแก้วสะท้อนแสง สำหรับโรยเส้น มอก. 543-2550 GLASS BEAD

จัดจำหน่ายลูกแก้วสะท้อนแสงโดยบรรจุใส่ถุงพลาสติกสาน และมีถุงพลาสติกใสรองด้านใน บรรจุน้ำหนักถุงละ 25 กิโลกรัม

ผลงานลูกแก้วโรยเส้นสะท้อนแสงของเรา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน