แผงกั้นจราจร แบริเออร์ แผงกั้นสแตนเลส TRAFFIC BARRIER

แผงกั้นจราจร ของทางบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เป็นแผงกั้นที่เหมาะสมสำหรับในการใช้งานก่อสร้าง อาคารที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นของยวดยานพาหนะตลอดจนผู้ใช้งาน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแบ่งเขตทำงาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน ตลอดจนใช้กั้นแนวในการจอดรถ หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ พื้นที่ห้ามเข้าต่าง ๆ โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก ใช้วัสดุคงทนถาวร แข็งแรง และได้ตามมาตรฐาน

สามารถสั่งทำป้ายยึดติดหน้าแผงกั้นจราจรเป็นข้อความต่าง ๆ ได้ เช่น ป้ายหยุด-ตรวจ ป้ายชื่อบริษัทของท่านพร้อมโลโก้ ป้ายห้ามจอดรถ ฯลฯ

แผงกั้นจราจร ของบริษัท ฯ มีการพ่นกันสนิม และพ่นสีรองพื้นก่อนพ่นสีจริง 2 ครั้ง ทุกแผง นอกจากนี้ทางบริษัท ฯ ยังใช้พลาสติกใสเกรด A พันโครงแผงก่อนส่งมอบแผงกั้นจราจรให้กับลูกค้าทุกท่าน

แผงกั้นจราจร แบบ A (ชนิดไม่มีล้อ)

แผงกั้นจราจร แบบ A ยาว 1 เมตร
1 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ A ยาว 1.5 เมตร
1.5 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ A ยาว 2 เมตร
2 เมตร
ความสูง1 เมตร
ความกว้าง70 เซนติเมตร
ความยาว1, 1.5 และ 2 เมตร
วัสดุแป๊บดำ โครงแผงใช้ท่อเหล็กขนาด Ø 3/4 นิ้ว (6 หุน)
แป๊บเฉียงดามขาขนาด Ø 1/2 นิ้ว (4 หุ)
ขาข้องอเหล็กหล่อ 90 องศา แบบมีขอบ
(เป็นแบบพิเศษโดยเฉพาะของบริษัทฯ เพียงที่เดียว)
สี ขาว-แดง
ขาว-ดำ

แผงกั้นจราจรแบบ A (ชนิดมีล้อ)

แผงกั้นจราจร แบบ A ชนิดมีล้อ ยาว 1 เมตร
1 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ A ชนิดมีล้อ ยาว 1.5 เมตร
1.5 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ A ชนิดมีล้อ ยาว 2 เมตร
2 เมตร
ความสูง1.1 เมตร (รวมล้อ)
ความกว้าง70 เซนติเมตร
ความยาว1, 1.5 และ 2 เมตร
วัสดุแป๊บดำ โครงแผงใช้ท่อเหล็กขนาด Ø 3/4 นิ้ว (6 หุน)
แป๊บเฉียงดามขาขนาด Ø 1/2 นิ้ว
ขาข้องอเหล็กหล่อ 90 องศา แบบมีขอบ
ล้อเป็นชนิดล้อลูกปืนขนาด Ø 8 นิ้ว
สี ขาว-แดง
ขาว-ดำ

แผงกั้นจราจรแบบ A (ชนิดสแตนเลส)

แผงกั้นจราจร แบบ A ชนิดสแตนเลส
แผงกั้นจราจร แบบ A ชนิดสแตนเลสชนิดมีล้อ
แผงกั้นจราจร แบบ A ชนิดสแตนเลสชนิดมีล้อและมีป้ายติดหน้าแผงกั้นจราจร
ความสูง1.0 เมตร (ไม่มีล้อ)
1.1 เมตร (มีล้อ)
ความกว้าง70 เซนติเมตร
ความยาว1, 1.5 และ 2 เมตร
วัสดุท่อสแตนเลสขนาด 1 นิ้ว
แป๊ปเฉียงสแตนเลสขนาด 3/4 นิ้ว
แบบมีล้อ: ใส่ล้อลูกปืนขนาด 8 นิ้ว
แบบไม่มีล้อ: ใส่ลูกยางที่ขาแผงกั้นจราจร
สินค้าจริง

แผงกั้นจราจรแบบ B (ชนิดไม่มีล้อ)

แผงกั้นจราจร แบบ B ยาว 1 เมตร
1 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ B ยาว 1.5 เมตร
1.5 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ B ยาว 2 เมตร
2 เมตร
ความสูง1 เมตร
ความกว้าง70 เซนติเมตร
ความยาว1, 1.5 และ 2 เมตร
วัสดุแป๊บดำ โครงแผงใช้ท่อเหล็กขนาด Ø 3/4 นิ้ว
แป๊บเฉียงดามขา และซี่แผงกั้นจราจรขนาด Ø 1/2 นิ้ว
ขาข้องอเหล็กหล่อ 90 องศา แบบมีขอบ
สี ขาว-แดง
ขาว-ดำ
สินค้าจริง

แผงกั้นจราจรแบบ B (ชนิดมีล้อ)

แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดมีล้อ ยาว 1 เมตร
1 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดมีล้อ ยาว 1.5 เมตร
1.5 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดมีล้อ ยาว 2 เมตร
2 เมตร
ความสูง1.1 เมตร (รวมล้อ)
ความกว้าง70 เซนติเมตร
ความยาว1, 1.5 และ 2 เมตร
วัสดุแป๊บดำ โครงแผงใช้ท่อเหล็กขนาด Ø 3/4 นิ้ว (6 หุน)
แป๊บเฉียงดามขา และซี่แผงกั้นจราจรขนาด Ø 1/2 นิ้ว
ล้อเป็นชนิดล้อลูกปืนขนาด 8 นิ้ว
สี ขาว-แดง
ขาว-ดำ
สินค้าจริง

แผงกั้นจราจรแบบ B (ชนิดสแตนเลส)

แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดสแตนเลส ไม่มีล้อ
แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดสแตนเลส มีล้อ
แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดสแตนเลส มีล้อพร้อมติดป้ายหยุดตรวจหน้าแผงกั้นจราจร
ความสูง1.0 เมตร (ไม่มีล้อ)
1.1 เมตร (มีล้อ)
ความกว้าง70 เซนติเมตร
ความยาว1, 1.5 และ 2 เมตร
วัสดุท่อสแตนเลสขนาด 1 นิ้ว
แป๊ปเฉียงสแตนเลส และซี่แผงกั้นจราจรขนาด 3/4 นิ้ว
แบบมีล้อ: ใส่ล้อลูกปืนขนาด 8 นิ้ว
แบบไม่มีล้อ: ใส่ลูกยางที่ขาแผงกั้นจราจร
สินค้าจริงแบบมีล้อ
แบบไม่มีล้อ

ขาตั้งป้ายจราจรแบบ G

เป็นขาตั้งแบบสแตนเลส ใช้แป๊ปสแตนเลสขนาด Ø 1 นิ้ว โครงขาตั้งคุณสมบัติจะคงทนถาวร ปลอดสนิมเงา พร้อมติดป้าย(สามารถเปลี่ยนข้อความ และสัญลักษณ์ได้ตามต้องการ) ด้วยครบชุดมีให้เลือกหลายแบบ ดังนี้

ขาตั้งป้ายจราจร แบบ GS1 ขาตั้งแบบแนวนอนพร้อมป้ายขนาด 45 x 65 เซนติเมตร

แบบ GS1 ขาตั้งแบบแนวนอน

พร้อมป้ายขนาด 45 x 65 เซนติเมตร

ขาตั้งป้ายจราจร แบบ GS2 ขาตั้งแบบแนวตั้งพร้อมป้ายขนาด 45 x 65 เซนติเมตร

แบบ GS2 ขาตั้งแบบแนวตั้ง

พร้อมป้ายขนาด 45 x 65 เซนติเมตร

ขาตั้งป้ายจราจร แบบ GS3 ขาตั้งแบบโค้งพร้อมป้าย Ø 45 เซนติเมตร และป้ายแนวนอนขนาด 20 x 45 เซนติเมตร

แบบ GS3 ขาตั้งแบบโค้ง

ป้ายบังคับขนาด Ø 45 เซนติเมตร

ป้ายแนวนอนขนาด 20 x 45 เซนติเมตร

ขาตั้งป้ายจราจร แบบ GS4 ขาตั้งแบบแนวตั้งพร้อมป้ายขนาด 60 x 80 เซนติเมตร ขาของแผงกั้นจราจรเป็นแบบล้อหมุนได้รอบตัว

แบบ GS4 ขาตั้งแบบแนวตั้ง

ป้ายขนาด 60 x 80 เซนติเมตร

ล้อหมุนได้รอบตัว

ขาตั้งป้ายจราจร แบบ GS5 ขาตั้งแบบแนวนอนพร้อมป้ายขนาด 50 x 100 เซนติเมตร

แบบ GS5 ขาตั้งแบบแนวนอน

ป้ายขนาด 50 x 100 เซนติเมตร

ขาตั้งป้ายจราจรแบบ H

ขาตั้งป้ายจราจร แบบ H

เป็นแผงกั้นจราจรแบบขาตั้ง

สำหรับตั้งป้ายจราจรโดยเฉพาะ

โดยไม่กินเนื้อที่มาก

เคลื่อนย้ายได้สะดวก

ขนาดสูง 2เมตร ใช้แป๊บดำ

LG 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว

ขาตั้งเป็นแบบข้องอเหล็กหล่อ

แข็งแรง ทนทาน

ขาตั้งป้ายจราจรชนิดพับได้แบบ J

ขาตั้งป้ายจราจร ชนิดพับได้ แบบ J1

แบบ J1 แบบแนวตั้ง

สูง 120 เซนติเมตร

ป้ายขนาด 50 x 100 เซนติเมตร

ขาตั้งป้ายจราจร ชนิดพับได้ แบบ J2

แบบ J2 แบบแนวนอน

มีการสอดป้ายสามารถเปลี่ยนด้านป้ายได้ มีให้เลือก 2 ขนาด คือ

  • ป้ายขนาด 60 x 120 เซนติเมตร
  • ป้ายขนาด 50 x 150 เซนติเมตร

ขาตั้งป้ายจราจร ชนิดมีสัญญาณไฟแว๊บแบบ K

ขาตั้งป้ายจราจร ชนิดมีสัญญาณไฟแว๊บ แบบ K1 (แนวนอน)

แบบ K1 เป็นแผงกั้นจราจรแบบแนวนอน

ป้ายขนาด 70 x 120 เซนติเมตร

มีสัญญาณไฟแว๊บพร้อมแบตเตอรี่

ขาตั้งป้ายจราจร ชนิดมีสัญญาณไฟแว๊บ แบบ K2 (แนวนอน)

แบบ K2 เป็นแผงกั้นจราจรแบบแนวตั้ง

ป้ายขนาด 120 x 150 เซนติเมตร

ป้ายลูกศรจะมีรางสำหรับเปลี่ยนด้านได้

ล้อขาตั้งจะหมุนได้รอบพร้อมแท่นไฟแว๊บ และแบตเตอรี่

ขาตั้งสัญญาณไฟแว๊บ ชนิดกรงนกแบบ L

ขาตั้งสัญญาณไฟแว๊บ ชนิดกรงนกแบบ L

เป็นแผงกั้นจราจรแบบขาตั้ง เข็นย้ายได้สะดวก เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง

พร้อมแขนยื่นมือจับด้านบนเป็นแท่นไฟแว๊บมีเหล็กเหมือนกรงนกครอบ พร้อมแบตเตอรี่

ด้านหน้ามีป้ายสะท้อนแสงสีขาวสลับสีแดงลายเฉียง

ผลงานแผงกั้นจราจรของเรา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

แผงกั้นจราจร สีบรอนซ์เงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

แผงกั้นจราจร สีบรอนซ์เงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

แผงกั้นที่จอดรถ และกรวยถนน อบต.สาคู (องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู)

แผงกั้นที่จอดรถ และกรวยถนน อบต.สาคู (องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู)

กรวยสะท้อนแสง และแผงกั้น ทม.ปราจีนบุรี (เทศบาลเมืองปราจีนบุรี)

กรวยสะท้อนแสง และแผงกั้น ทม.ปราจีนบุรี (เทศบาลเมืองปราจีนบุรี)

ที่กั้นถนนแบบ B ขาว-แดง ขนาด 1.5 ม. อบต. อ่าวนาง จำนวน 35 แผง

ที่กั้นถนนแบบ B ขาว-แดง ขนาด 1.5 ม. อบต. อ่าวนาง จำนวน 35 แผง

กรวยกั้นถนน 70 เซนติเมตร และแผงเหล็กกั้นจราจร 1.5 เมตร สภ.ตากใบ

กรวยกั้นถนน 70 เซนติเมตร และแผงเหล็กกั้นจราจร 1.5 เมตร สภ.ตากใบ

แผงกั้นจราจร ไม่มีล้อ สีเหลือง ทนทาน สีไม่ซีด เคลื่อนย้ายสะดวก

แผงกั้นจราจร ไม่มีล้อ สีเหลือง ทนทาน สีไม่ซีด เคลื่อนย้ายสะดวก