แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดสแตนเลส มีล้อ

แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดสแตนเลส มีล้อ