แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดสแตนเลส มีล้อพร้อมติดป้ายหยุดตรวจหน้าแผงกั้นจราจร