ป้ายลูกศรมีไฟกระพริบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ไฟลูกศรโซล่าร์เซลล์

ป้ายลูกศรมีไฟกระพริบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

 • ขนาดป้าย 110 x 55 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร
 • วัสดุทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่น
 • จำนวนดวงไฟ 19 ชุด ชุดละ 30 ดวง รวม 570 ดวง LED ขนาด 5 มิลลิเมตร สีเหลือง
 • รูปแบบการวิ่ง ซ้าย กลาง ขวา
 • โซล่าร์เซลล์ขนาด 10 W
 • เปิดต่อเนื่องได้ 20 ชั่วโมง เมื่อแบตเตอรี่เต็ม
 • ใช้ไฟ 3 ระบบ โซล่าร์เซลล์ 12 vdc 220 vac
Solar arrow board
ด้านหน้า
ป้ายลูกศรมีไฟกระพริบ
ด้านหลัง

ลูกศรจราจร

 • ขนาดป้าย 110 x 55 เซนติเมตร
 • วัสดุทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่น
 • จำนวนดวงไฟ 19 ชุด ชุดละ 30 ดวง รวม 570 ดวง LED
 • ขนาด 5 มิลลิเมตร สีเหลือง
 • รูปแบบการวิ่ง ซ้าย กลาง ขวา
 • ใช้ไฟ dc 24 vdc
 • มีรีโมทควบคุมด้านหน้ารถสายยาว 12 เมตร
 • สติ๊กเกอร์ เหลือง 3M
LED arrow board
ด้านหน้า
LED arrow board
ด้านหลัง

ป้ายจราจร