ป้ายกรมทางหลวงชนบท DEPARTMENT OF RURAL ROADS SIGN ป้ายจราจร

ป้ายกรมทางหลวงชนบชท ป้ายจราจรต่างๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายจราจร traffic sign department of rural roads sign
ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายจราจร traffic sign department of rural roads sign
ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายจราจร traffic sign department of rural roads sign
ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายจราจร traffic sign department of rural roads sign
ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายจราจร traffic sign department of rural roads sign
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายจราจร traffic sign department of rural roads sign
ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายจราจร traffic sign department of rural roads sign
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
Department Of Rural Roads Sign
Department Of Rural Roads Sign
Department Of Rural Roads Sign
Department Of Rural Roads Sign
Department Of Rural Roads Sign
ป้ายจราจร
ป้ายจราจร
ป้ายจราจร
ป้ายจราจร
ป้ายจราจร
traffic sign
traffic sign
traffic sign
traffic sign
traffic sign
ป้าย
ป้าย
ป้าย
ป้าย
ป้าย
ป้ายเชฟรอน ตรวจรับรองโดยกรมทางหลวงชนบท
ป้ายเชฟรอน ตรวจรับรองโดยกรมทางหลวงชนบท
ป้ายเชฟรอน ตรวจรับรองโดยกรมทางหลวงชนบท
ป้ายเชฟรอน ตรวจรับรองโดยกรมทางหลวงชนบท
ป้ายเชฟรอน ตรวจรับรองโดยกรมทางหลวงชนบท
ป้ายเตือนอันตราย ตรวจรับรองโดยกรมทางหลวงชนบท
ป้ายเตือนอันตราย ตรวจรับรองโดยกรมทางหลวงชนบท
ป้ายเตือนอันตราย ตรวจรับรองโดยกรมทางหลวงชนบท
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท องค์พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ ลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึงประเทศไทย
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท องค์พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ ลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึงประเทศไทย
Sign
Sign
Sign
Sign
Sign
Traffic Sign
Traffic Sign
Traffic Sign
Traffic Sign
Traffic Sign
ป้ายจราจร ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายจราจร ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายจราจร ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายจราจร ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายจราจร ป้ายกรมทางหลวงชนบท
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท องค์พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ ลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึงประเทศไทย
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท องค์พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ ลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึงประเทศไทย
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท องค์พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ ลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึงประเทศไทย
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท องค์พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ ลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึงประเทศไทย
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท องค์พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ ลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึงประเทศไทย
ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายจราจร
ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายจราจร
ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายจราจร
ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายจราจร
ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายจราจร
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายจราจร ติดด้วยสติ๊กเกอร์ 3M
ป้ายจราจร ติดด้วยสติ๊กเกอร์ 3M
ป้ายจราจร ติดด้วยสติ๊กเกอร์ 3M
ป้ายจราจร ติดด้วยสติ๊กเกอร์ 3M
ป้ายจราจร ติดด้วยสติ๊กเกอร์ 3M
ป้ายกรมทางหลวงชนบท Department Of Rural Roads Sign
ป้ายกรมทางหลวงชนบท Department Of Rural Roads Sign
ป้ายกรมทางหลวงชนบท Department Of Rural Roads Sign
ป้ายกรมทางหลวงชนบท Department Of Rural Roads Sign
ป้ายกรมทางหลวงชนบท Department Of Rural Roads Sign
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท องค์พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ ลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึงประเทศไทย
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท องค์พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ ลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึงประเทศไทย
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท องค์พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ ลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึงประเทศไทย
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท องค์พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ ลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึงประเทศไทย
สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท องค์พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ ลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึงประเทศไทย

ป้ายจราจรประเภทป้ายกรมทางหลวงชนบท มีโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด และป้ายแขวนสูงโอเวอร์แฮงค์

สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท

  1. องค์พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง
  2. เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ
  3. ลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึงประเทศไทย

เบญจธาตุ

  1. สีน้ำเงิน หมายถึง ธาตุน้ำ
  2. สีเขียว หมายถึง ชนบท และธาตุไม้
  3. สีเหลือง หมายถึง ทางหลวง และธาตุดิน
  4. สีเหลืองทอง หมายถึง ธาตุทอง
  5. สีแดง หมายถึง ธาตุไฟ

ผลงานป้ายกรมทางหลวงชนบทของเรา

ป้ายจราจร