แผงกั้นจราจร แบบหูช้าง ขนาด 1.5 เมตร พร้อมป้ายจำกัดความเร็ว 20 Km./hr

แผงกั้นจราจร แบบหูช้าง ขนาด 1.5 เมตร พร้อมป้ายจำกัดความเร็ว 20 Km./hr

แผงกั้นจราจร แบบหูช้าง ขนาด 1.5 เมตร พร้อมป้ายจำกัดความเร็ว 20 Km./hr