แผงกั้นจราจรสีดำ แบบ B ขนาด 1.5 เมตร พร้อมป้าย Parking only

แผงกั้นจราจรสีดำ แบบ B ขนาด 1.5 เมตร พร้อมป้าย Parking only

แผงกั้นจราจรสีดำ แบบ B ขนาด 1.5 เมตร พร้อมป้าย Parking only