แผงกั้นจราจร สีแดง แบบ B ขนาด 2 เมตรพร้อมป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอด

แผงกั้นจราจร สีแดง แบบ B ขนาด 2 เมตรพร้อมป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอด

แผงกั้นจราจร สีแดง แบบ B ขนาด 2 เมตรพร้อมป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอด