การ์ดเรล

การ์ดเรล, ราวเหล็กกันอันตราย, ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย, ราวกันอันตราย, แผ่นการ์ดเรล (Guard Rail) มอก.248-2531

        บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด – เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายการ์ดเรล (การ์ดเรล ภาษาอังกฤษ : Guard Rail) และติดตั้งราวกันอันตราย โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนใช้กั้นตามแนวขอบถนนทำให้มองเห็นขอบทางได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน สามารถชะลอความเร็วของยานพาหนะที่พุ่งเข้ามาชนได้ ป้องกันรถตกถนนหรือตกไหล่ทาง ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ และลดอัตราการเสียชีวิตได้

Guardrail crashed

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผลิตการ์ดเรลตามมาตรฐานกรมทางหลวง และการ์ดเรลตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

การผลิตการ์ดเรล ใช้กระบวนการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace เป็นกรรมวิธีนำแผ่นหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-dip galvanizing)ทำให้ราวเหล็กทุกชิ้น มีสภาพที่เรียบร้อยสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น แข็งแกร่ง และมีความด้านทานการสึกกร่อนสูง ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.248-2531) ซึ่งมีคุณลักษณะตามแบบมาตรฐาน การ์ดเรลกรมทางหลวง และการ์ดเรลกรมทางหลวงชนบท

 • แบ่งเป็น 2 ชั้น ตามความหนาของแผ่นเหล็ก
  • ชั้นที่ 1 ความหนา ไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร
  • ชั้นที่ 2 ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร
 • แบ่งเป็น 2 ชนิด ตามน้ำหนักสังกะสีที่อาบหรือชุบ
  • ชนิดที่ 1 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 550 กรัมต่อตารางเมตร
  • ชนิดที่ 2 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 1,100 กรัมต่อตารางเมตร

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ใช้ติดตั้งร่วมกับการ์ดเรล และติดแถบสะท้อนแสงรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกตามการใช้งาน

งานติดตั้งการ์ดเรล
สอบถาม ราคาการ์ดเรล คลิก!!!

แผ่นการ์ดเรล

ความหนา:

 • หนา 2.5 มิลลิเมตร
 • หนา 3.2 มิลลิเมตร

ความยาว:

 • แผ่นยาว 4.32 เมตร
 • แผ่นยาว 3.32 เมตร
 • แผ่นยาว 2.32 เมตร
 • แผ่นยาว 1.32 เมตร

ความกว้าง:

 • 31 เซนติเมตร

วัสดุ:

 • เหล็กอาบสังกะสี 550 กรัม/ตารางเมตร
 • เหล็กอาบสังกะสี 1,100 กรัม/ตารางเมตร

คุณลักษณะ:

 • แผ่นราวเหล็กลูกฟูก แบบลอนคู่ ผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace ทำให้ราวเหล็กทุกชิ้นมีสภาพที่เรียบร้อยสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่นแข็งแกร่ง และมีความต้านทานการสึกกร่อนสูง ป้องกันสนิมด้วยการอาบสังกะสี ทนต่อทุกสภาพอากาศ สามารถทนแรงกระแทกได้ดี

มาตรฐานการรับรอง:

 • มอก.248-2531
 • ISO 9001:2015
 • ใบรับรอง MiT (Made in Thailand)
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

แผ่นปะกับเฉียง​

ความหนา:

 • หนา 3.2 มิลลิเมตร

ความยาว:

 • 74 เซนติเมตร

ความกว้าง:

 • 31 เซนติเมตร

วัสดุ:

 • เหล็กอาบสังกะสี 550 กรัม/ตารางเมตร
 • เหล็กอาบสังกะสี 1,100 กรัม/ตารางเมตร

คุณลักษณะ:

 • แผ่นเหล็กลูกฟูกแบบลอนคู่ ผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace ทำให้เหล็กมีสภาพที่เรียบร้อยสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น เชื่อมติดกัน 2 แผ่น มีความแข็งแกร่ง และต้านทานการสึกกร่อนสูง ป้องกันสนิมด้วยการอาบสังกะสีทนต่อทุกสภาพอากาศ สามารถทนแรงกระแทกได้ดี
 • ใช้ติดตั้งร่วมกับแผ่นปลายการ์ดเรล

มาตรฐานการรับรอง:

 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

แผ่นปลายการ์ดเรลหรือแผ่นโค้งปิดข้าง​

ความหนา:

 • หนา 3.2 มิลลิเมตร

ความยาว:

 • 70 เซนติเมตร

ความกว้าง:

 • 31 เซนติเมตร

วัสดุ:

 • เหล็กอาบสังกะสี 550 กรัม/ตารางเมตร
 • เหล็กอาบสังกะสี 1,100 กรัม/ตารางเมตร

คุณลักษณะ:

 • แผ่นเหล็กลูกฟูกแบบลอนคู่ ผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace
 • ทำให้เหล็กมีสภาพที่เรียบร้อยสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่นมีความแข็งแกร่ง และต้านทานการสึกกร่อนสูง ป้องกันสนิม ด้วยการอาบสังกะสี ทนต่อทุกสภาพอากาศ สามารถทนแรงกระแทกได้ดี 
 • ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์การ์ดเรลเมื่อสิ้นสุดการติดตั้งแผ่นการ์ดเรล

มาตรฐานการรับรอง:

 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

เสาการ์ดเรลแบบปักดิน (เชื่อมแหวนล็อคตัวยู)

เสาการ์ดเรลแบบปักดิน(เชื่อมแหวนล็อคตัวยู)

ความหนา:

 • หนา 4 มิลลิเมตร

ความยาว:

 • 2 เมตร

ความกว้าง:

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง  4 นิ้ว

วัสดุ:

 • เหล็กอาบสังกะสี 550 กรัม/ตารางเมตร
 • เหล็กอาบสังกะสี 1,100 กรัม/ตารางเมตร

คุณลักษณะ:

 • เสาการ์ดเรลแบบปักดิน (เชื่อมแหวนล็อคตัวยู) ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง พื้นผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น
 • มีคุณภาพตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง
 • ใช้สำหรับติดตั้งร่วมกับแผ่นการ์ดเรล

มาตรฐานการรับรอง:

 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

เสาการ์ดเรลแบบปักดิน

เสาการ์ดเรลปักดิน มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ความหนา:

 • หนา 4 มิลลิเมตร

ความยาว:

 • 2 เมตร

ความกว้าง:

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง  4 นิ้ว

วัสดุ:

 • เหล็กอาบสังกะสี 550 กรัม/ตารางเมตร
 • เหล็กอาบสังกะสี 1,100 กรัม/ตารางเมตร

คุณลักษณะ:

 • เสาการ์ดเรลแบบปักดิน ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง พื้นผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น
 • มีคุณภาพตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท
 • ใช้สำหรับติดตั้งร่วมกับแผ่นการ์ดเรล

มาตรฐานการรับรอง:

 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

เสาการ์ดเรลแบบหน้าแปลน

เสาการ์ดเรลแบบหน้าแปลน

ความหนา:

 • หนา 4 มิลลิเมตร

ความยาว:

 • 75 เซนติเมตร

ความกว้าง:

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง  4 นิ้ว

วัสดุ:

 • เหล็กอาบสังกะสี 550 กรัม/ตารางเมตร
 • เหล็กอาบสังกะสี 1,100 กรัม/ตารางเมตร

คุณลักษณะ:

 • เสาการ์ดเรลแบบหน้าแปลน ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง พื้นผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น
 • มีคุณภาพตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
 • ใช้สำหรับติดตั้งร่วมกับแผ่นการ์ดเรล

มาตรฐานการรับรอง:

 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

เสาการ์ดเรลแบบงอ 30°, 60°, 90°

เสาการ์ดเรลแบบงอ 30°, 60°, 90°

ความหนา:

 • หนา 4 มิลลิเมตร

ความยาว:

 • 2 เมตร

ความกว้าง:

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง  4 นิ้ว

วัสดุ:

 • เหล็กอาบสังกะสี 550 กรัม/ตารางเมตร
 • เหล็กอาบสังกะสี 1,100 กรัม/ตารางเมตร

คุณลักษณะ:

 • เสาการ์ดเรลแบบงอ 30 องศา, 60 องศา, 90 องศา ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง พื้นผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น
 • มีคุณภาพตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
 • ใช้สำหรับติดตั้งร่วมกับแผ่นการ์ดเรล

มาตรฐานการรับรอง:

 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

เหล็กรางซี หรือ BLOCKOUT LIP CHANNEL

ความหนา:

 • หนา 4.5 มิลลิเมตร

ความยาว:

 • 33 เซนติเมตร

ความกว้าง:

 • 15 เซนติเมตร

วัสดุ:

 • เหล็กอาบสังกะสี

คุณลักษณะ:

 • เหล็กรางซี ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง พื้นผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น 
 • มีคุณภาพตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
 • ใช้สำหรับติดตั้งร่วมกับแผ่นการ์ดเรล และเสาการ์ดเรล

มาตรฐานการรับรอง:

 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

สตีลเพลท หรือ Steel Plate

ความหนา:

 • หนา 4 มิลลิเมตร

ความยาว:

 • 20 เซนติเมตร

ความกว้าง:

 • 10 เซนติเมตร

วัสดุ:

 • เหล็กอาบสังกะสี
คุณลักษณะ:
 • แหวนล็อคตัวยู หรือสตีลเพลท ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง พื้นผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น
 • มีคุณภาพตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
 • ใช้สำหรับติดตั้งร่วมกับน็อตยาว เสา และแผ่นการ์ดเรล

มาตรฐานการรับรอง:

 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

siamtraffic_official

เป้าติดการ์ดเรล แบบสี่เหลี่ยมคางหมู

ความกว้าง:

 • 16 เซนติเมตร

ความสูง:

 • 10 เซนติเมตร

วัสดุ:

 • เหล็กอาบสังกะสี
 • ติดแผ่นสะท้อนแสง Engineering Grade, High Intensity Prismatic Grade, Type9 [Avery-Prismatic/3M-Diamond]

คุณลักษณะ:

 • เป้าสะท้อนแสงสี่เหลี่ยมคางหมู (สำหรับติดการ์ดเรล) แบบขาเขี้ยว
 • ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace
 • ติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาว
 • เป้าสะท้อนแสงมีคุณภาพ ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

มาตรฐานการรับรอง:

 • ใบรับรอง MiT (Made in Thailand)
 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

เป้าติดการ์ดเรล แบบกลม

ความกว้าง:

 • 10 เซนติเมตร

ความสูง:

 • 10 เซนติเมตร

วัสดุ:

 • เหล็กอาบสังกะสี
 • ติดแผ่นสะท้อนแสง Engineering Grade, High Intensity Prismatic Grade, Type9 [Avery-Prismatic/3M-Diamond]

ชนิด:

 1. ติดแผ่นสะท้อนแสงหน้าเดียว
 2. ติดแผ่นสะท้อนแสง 2 หน้า

คุณลักษณะ:

 • เป้าสะท้อนแสงแบบกลม (สำหรับติดการ์ดเรล) แบบขากลม และแบบขาเขี้ยว
 • ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace
 • ติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง และสีขาว
 • เป้าสะท้อนแสงมีคุณภาพ ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

มาตรฐานการรับรอง:

 • ใบรับรอง MiT (Made in Thailand)
 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

แผ่นสะท้อนแสงติดแผ่นปลายการ์ดเรล/เสาการ์ดเรล

แผ่นสะท้อนแสงติดแผ่นปลาย:

 • ขนาด 5×10 เซนติเมตร

แผ่นสะท้อนแสงติดเสาการ์ดเรล:

 • ขนาด 7.5×15 เซนติเมตร

วัสดุ:

 • แผ่นสะท้อนแสงAvery Dennison High
  Intensity Prismatic Grade [ HIP ]

คุณลักษณะ:

 • แผ่นสะท้อนแสงติดแผ่นปลายการ์ดเรล และแผ่นสะท้อนแสงติดเสาการ์ดเรล
 • แผ่นสะท้อนแสงชนิด Avery Dennison High Intensity Prismatic Grade [ HIP ] สีเหลืองและสีขาว
 • มีคุณภาพตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวง ชนบท

สกรูสั้น (น็อตสั้น)

สกรูสั้น (น็อตสั้น) สำหรับติดตั้งการ์ดเรล

ความกว้าง:

 • ขนาด 1.6 เซนติเมตร

ความยาว:

 • ขนาด 3 เซนติเมตร
วัสดุ:
 • เหล็กอาบสังกะสี

คุณลักษณะ:

 • น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8“*1-1/4“ (16*30 มม.)
 • ผลิตจากเหล็กอาบสังกะสี ป้องกันสนิม และทนทุกสภาพอากาศ

มาตรฐานการรับรอง:

 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

siamtraffic_official

สกรูกลาง (น็อตกลาง)

สกรูกลาง (น็อตกลาง) สำหรับติดตั้งการ์ดเรล
 • ความกว้าง:
 • ขนาด 1.6 เซนติเมตร
 • ความยาว:
 • ขนาด 5 เซนติเมตร
วัสดุ:
 • เหล็กอาบสังกะสี
คุณลักษณะ:
 • น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8“*2“
 • ผลิตจากเหล็กอาบสังกะสี ป้องกันสนิม และทนทุกสภาพอากาศ

มาตรฐานการรับรอง:

 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

siamtraffic_official

สกรูยาว (น็อตยาว) และแหวนล็อค

สกรูยาว (น็อตยาว)
 • ความกว้าง:
 • ขนาด 1.6 เซนติเมตร
 • ความยาว:
 • ขนาด 16.5 เซนติเมตร
วัสดุ:
 • เหล็กอาบสังกะสี
คุณลักษณะ:
 • น็อตการ์ดเรลยาว 5/8“*6-1/2“ (16*165 มม.)
 • ผลิตจากเหล็กอาบสังกะสี ป้องกันสนิม และทนทุกสภาพอากาศ

แหวนล็อคสกรู:

 • 5 x 7.5 เซนติเมตร

มาตรฐานการรับรอง:

 • เอกสารควบคุมระบบการผลิต

siamtraffic_official

<<< คลิก!!! ขอราคาการ์ดเรลกรมทางหลวง / การ์ดเรลกรมทางหลวง ราคา
<<< คลิก!!! ขอราคาการ์ดเรลกรมทางหลวงชนบท / การ์ดเรลกรมทางหลวง ราคา
บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เป็นโรงงานผลิตการ์ดเรลได้ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

การ์ดเรล ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ 248-2531 (มอก.248-2531), หนังสือรับรอง ISO 9001:2015, หนังสือรับรอง MiT (Made in Thailand), หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) และหนังสือรับรองการควบคุมกระบวนการผลิต

นอกจากนี้ บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ยังมีสูตรสำหรับการคำนวณปริมาณงานการ์ดเรล และอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้ติดตั้งร่วมกับการ์ดเรล

เพื่อให้ผู้ใช้งานคำนวณปริมาณงานการ์ดเรล และอุปกรณ์เสริมได้รวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ผู้ใช้งานสามารถกรอกตัวเลขปริมาณงานการ์ดเรล หรือราวกันอันตราย(เมตร) และจำนวนช่วงจุดเปิด*

สูตรคำนวนการ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606

สูตรคำนวนการ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

สอบถาม ราคาการ์ดเรลต่อเมตร / การ์ดเรลเมตรละ ราคา / การ์ดเรล ราคา เมตรละ คลิก!!!

โรงงานผลิตการ์ดเรล หรือราวเหล็กกันอันตรายบนถนน ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด

โรงงานผลิตการ์ดเรล ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 100 หมู่ 3 ซอย โรงเรียนวัดสวนส้ม ตำ บล บางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ซึ่งเป็นโรงงานการ์ดเรลที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015, ได้ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ 248-2531 (มอก.248-2531) และเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล ได้ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ผลิตการ์ดเรล, ผู้จัดจำหน่ายการ์ดเรล และมีบริการจัดส่งการ์ดเรลทั่วประเทศไทย

โดยรถขนส่งการ์ดเรลสามารถเข้ามารับการ์ดเรล และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ได้ที่โรงงาน ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ หรือรถพ่วง เพราะโรงงานการ์ดเรลของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด มีพื้นที่กว้างขวางรองรับรถขนส่งต่าง ๆ ได้หลายคัน

การติดตั้งการ์ดเรล และทีมช่างติดตั้งการ์ดเรลของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด มีทีมงานติดตั้งการ์ดเรลที่มีคุณภาพ ซึ่งได้มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

การันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และผลงานอีกมากมายที่บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ได้ติดตั้งการ์ดเรลทั่วประเทศไทย

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress