เสาการ์ดเรลแบบปักดิน(เชื่อมแหวนล็อคตัวยู)

เสาการ์ดเรลแบบปักดิน(เชื่อมแหวนล็อคตัวยู)