เสาล้มลุกจราจรสีส้มเกรด B ขนาดสูง 80 เซนติเมตร จำนวน 500 ต้น