แผงกั้นจราจรสีเหลือง ตามแบบ กทม. ยาว 2 เมตร จำนวน 100 แผง