ป้อมยาม และไม้กั้นรถยนต์ ติดตั้งที่พัทยา จังหวัดชลบุรี