ไม้กั้นรถยนต์ พร้อมป้าย หยุดรับบัตร บริเวณสถานีรถไฟฟ้าราชปรารภ

ไม้กั้นรถยนต์ พร้อมป้าย หยุดรับบัตร บริเวณสถานีรถไฟฟ้าราชปรารภ

ไม้กั้นรถยนต์ พร้อมป้าย หยุดรับบัตร บริเวณสถานีรถไฟฟ้าราชปรารภ