เหล็กแผ่น ราวเหล็กขึ้นรูปชุบกัลวาไนซ์ดัดโค้ง พร้อมอุปกรณ์