ราวเหล็กกันถนนที่นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ปริมาณ 407 เมตร