กรวยสะท้อนแสงสกรีนข้อความ ชคต.พร่อน (ปค.) จำนวน 20 ใบ