ไม้กั้นรถ ติดตั้งไม้กั้นรถยนต์ที่สนามมวยเวทีราชดำเนิน 1 ชุด

ไม้กั้นรถ ติดตั้งไม้กั้นรถยนต์ที่สนามมวยเวทีราชดำเนิน 1 ชุด

ไม้กั้นรถ ติดตั้งไม้กั้นรถยนต์ที่สนามมวยเวทีราชดำเนิน 1 ชุด