ไม้กระดก หรือไม้กั้นรถยนต์แบบธรรมดา ติดตั้งที่รังสิต คลอง 3