แขนกั้นรถยนต์สีเหลืองดำ ติดตั้งที่นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี