ลูกแก้วติดถนน ติดตั้งที่ The Palm พัฒนาการ จำนวน 102 ลูก