ราวเหล็กกั้นถนน ความยาวรวม 432 เมตร ที่แขวงทางหลวงชนบทพะเยา