ติดตั้งการ์ดเรล DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179

ติดตั้งการ์ดเรล DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179

ติดตั้งการ์ดเรล DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179