เสื้อกันฝนอย่างดี สกรีนข้อความ จราจรทางพิเศษ 1 จำนวน 132 ตัว