การ์ดเรลสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน 3,310 เมตร

การ์ดเรลสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน 3,310 เมตร

การ์ดเรลสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน 3,310 เมตร