ราวเหล็กลูกฟูก ปลายทางตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ราวเหล็กลูกฟูก ปลายทางตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ราวเหล็กลูกฟูก ปลายทางตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย