ป้ายจราจร การ์ดเรล ที่โครงการพัฒนาถนนภาคตะวันตกเฉียงเหนือในประเทศกัมพูชา

ป้ายจราจร การ์ดเรล ที่โครงการพัฒนาถนนภาคตะวันตกเฉียงเหนือในประเทศกัมพูชา

ป้ายจราจร การ์ดเรล ที่โครงการพัฒนาถนนภาคตะวันตกเฉียงเหนือในประเทศกัมพูชา