ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9