ตีเส้นโรงงาน ซีเกท โคราช ตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณ 24.68 ตร.ม.