ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่โครงการมาเอสโตร 01 สาทร-เย็นอากาศ