ไม้กั้นรถ ติดตั้งที่หมู่บ้านสุขนิเวศน์ ถนนประชาอุทิศ