กรวยส้มสูง 80 เซนติเมตร เค.แอล.เอ็ม. รอยัล ดัทช์ แอร์ไลนส์