ตีเส้นที่จอดรถ เซียร์รังสิต เส้นกว้าง 10 ซม. ปริมาณ 2,250 ม.