แบริเออ ยาว 1 เมตร จำนวน 4 ใบ ติดสติ๊กเกอร์ข้อความ อบต.พร่อน