กำแพงน้ำติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน 15 ใบ