ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 13,000 กิโลกรัม